Na última asamblea xeral do Colectivo NÓS celebrada o pasado 20 de maio acordouse manter a cota de socio para a vindeira tempada 2022-2023 en só 10 euros coma na tempada pasada.

O prazo para as renovacións e solicitar novas altas coma socio será dende o 11 de xullo ata o 31 de agosto. Tamén é o mesmo para solicitar novas altas coma socio/a mediante un correo a 1923nos@gmail.com