O pasado domingo 20 de marzo dende o Colectivo NÓS programamos unha actividade de lecer e confraternización ao aire...