O pasado 17 de decembro o Colectivo NÓS apresentamos a nosa primeira prenda oficial: un suadoiro celeste co noso...