Ante as novas que están saíndo últimamente nos medios de comunicación, nas que dase case por feita a venda...