Na última asamblea xeral do Colectivo NÓS celebrada o pasado 2 de xuño acordouse manter a cota de socio...