A confidencialidade e seguridade son valores primordiais para nós en, en consecuencia, asumimos o compromiso de garantir a túa privacidade en todo momento e de non recabar información que non precisamos. A continuación, propocionámosche toda a información necesaria sobre a nosa política de privacidade en relación cos datos personais que recabamos a través desta web, explicándote:

 • Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?
 • Cal é a finalidade, lexitimación e conservación dos datos que recabamos e solicitamos?
 • A obriga de facilitarnos os seus datos persoais e consecuencias de non facelo?
 • A que destinatarios se comunican os seus datos?
 • Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?
 • Seguridade dos teus datos persoais.
 • Actualización dos teus datos.
 • Actualizamos a política de privacidade?

Responsable do tratamento dos seus datos?

A Asociación Peña Celtista Galeguista Colectivo NÓS é a entidade prestataria do servizo, con enderezo postal a efectos de protección de datos persoais, en Rúa Alexandre Bóveda, nº2, portal 1, 6ºA, 36210 de Vigo.

Por outra parte, poderá poñerse en contacto co Responsable de Protección de Datos, que é a persoa encargada do cumprimento desta normativa, na seguinte enderezo: 1923nos@gmail.com

Finalidades, lexitimación e conservación dos seus datos?

Formulario de contacto
 • Finalidade: facilitarche un medio para que poidas poñerte en contacto connosco e responder as túas solicitudes de información.
 • Lexitimación: o consentimento do usuario ao solicitarnos información a través dun dos formularios de contacto e ao marcala caixa de aceptación desta política.
 • Destinatarios: estes datos non se cederán a terceiros salvo obligación legal, e van estar almacenados nos servidores de OVH HISPANO SL, situados na Unión Europea.
 • Conservación: ata que solicites a eliminación dos mesmos.
Formulario de comentarios
 • Finalidade: facilitarche un medio para que poidas dar a túa opinion sobre o artigo ou nova que queiras comentar.
 • Lexitimación: o consentimento do usuario ao enviar a súa opinión ou comentarios e ao marcala caixa de aceptación desta política.
 • Destinatarios: estes datos non se cederán a terceiros salvo obligación legal, e van estar almacenados nos servidores de OVH HISPANO SL, situados na Unión Europea.
 • Conservación: ata que solicites a eliminación dos mesmos.
Formulario impreso de alta
 • Finalidade: facilitarche un medio para que poidas contactar connosco e darte de alta coma socio da nosa entidade para poder recibir os servizos que prestamos. Adicionalmente, tratamos os seus datos para informarlle periódicamente de novidades e servizos tanto por medios escritos como electrónicos (teléfono, email, oficina virtual, app, sms, etc.).
 • Lexitimación: o consentimento do usuario ao cubrir e asinar o formulario impreso e ao marcala caixa de aceptación desta política.
 • Destinatarios: os datos persoais que nos facilites mediante o formulario impreso de alta na nosa entidade só se cederán, en cumprimento da obriga legal recollida na vixente Lei do Deporte e na Normativa da LFP, ás seguintes entidades: RC CELTA S.A.D FEDERACIÓN DE PEÑAS CELTISTAS.
 • Conservación: ata que solicites a eliminación dos mesmos.

A obriga de facilitarnos os seus datos persoais e consecuencias de non facelo?

O subministro de datos persoais require unha idade mínima de 18 anos.

Os datos persoais solicitados nos formularios de contacto e comentarios da web son necesarios para xestionar as túas solicitudes ou publicar os teus comentarios polo que, se non nolos facilitas, non poderemos atenderte nin publicar as túas opinións correctamente.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Os datos persoais que nos facilites mediante o formulario de contacto ou o formulario de comentarios desta web non se cederán a terceiros salvo obriga legal ou mandato xudicial. Estes datos van estar almacenados nos servidores de OVH HISPANO SL, situados na Unión Europea.

Os datos persoais que nos facilites mediante formulario impreso de alta na nosa entidade só se cederán, en cumprimento da obriga legal recollida na vixente Lei do Deporte e na Normativa da LFP, ás seguintes entidades:

 • RC CELTA S.A.D
 • FEDERACIÓN DE PEÑAS CELTISTAS

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa pode retirar o seu consentimento en calquera momento, cando o mesmo fora concedido para o tratamento dos seus datos. Do mesmo xeito, podes exercer os seguintes dereitos:

 • Solicitar o acceso aos teus datos personais ou á súa rectificación cando sexan inexactos.
 • Solicitar a supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fines para os que foron recollidos.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento en determinadas circunstancias.
 • Solicitar a oposición ao tratamento dos teus datos por motivos relacionados coa túa situación particular.
 • Solicitar a portabilidade dos datos nos casos previstos na normativa.
 • Outros dereitos recoñecidos nas normativas aplicables.

Os usuarios poderán exercer gratuitamente os dereitos de oposición, acceso e información, rectificación ou cancelación dos mesmos, así como a revogación da súa autorización sen efectos retroactivos nos termos especificados na Lei Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, conforme ao procedemento legalmente establecido. Estes dereitos poderán ser exercitados dirixindo en calquera momento solicitándoo por medio do correo electrónico 1923NOS@gmail.com ou por correo postal a: Colectivo NÓS, Rúa Alexandre Bóveda 2, Portal 1, Porta 6A, 36210, Vigo acompañando sempre a solicitude dunha copia do NIF do titular dos datos.

No caso de diverxencias connosco en relación co tratamento dos teus datos, podes presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control.

Seguridade dos teus datos persoais.

Co obxectivo de salvagardar os datos persoais subministrados, adoptamos tódalas medidas de índole técnica e organizativa precisas para garantir a seguridade dos mesmos da súa alteración, pérda, e tratamentos ou accesos non autorizados.

Actualización dos teus datos.

É importante que para que poidamos manter os teus datos persoais actualizados, nos informes sempre que houbera algunha modificación neles. No caso contrario non podemos responder á veracidade dos mesmos.

Non nos facemos responsables da política de privacidade respecto aos datos persoais que poidas facilitar a terceiros por medio das ligazóns dispoñíbles nesta páxina web.

Actualizamos a política de privacidade?

É posible que actualicemos a política de privacidade desta web, polo que recomendámosche revisar esta política cada vez que accedas a esta web co obxetivo de estar adecuadamente informado ou informada. Esta política de privacidade actualizouse por derradeira vez a data de 24 de maio de 2018.