Na última Asamblea Xeral do Colectivo NÓS celebrada o pasado venres 25 de xuño no auditorio de Castrelos aprobouse...